Hvordan virker forsuring
Kemi

Forsuring af gylle er baseret på et kemisk princip. I gyllen findes der ammoniak (NH3), som er en gas der fordamper, og ammonium (NH4+), som er bundet i gyllen i form af næringssalte. Der er en kemisk ligevægt imellem NH3 og NH4+. Hvis man suger ammoniakken væk, bliver der altså bare dannet mere ammoniak. Ved at sænke gyllens surhedsgrad forskydes ligevægten over mod ammonium (NH4+) og der dannes stort set ikke ammoniak (NH3) i gyllen. Når der ingen ammoniak er, kan den heller ikke fordampe.

Princippet
I en svinestald fordamper der mest ammoniak fra overfladen af den gylle som står under spaltegulvet i stalden. Det er denne overflade som skal have en lavere pH, så der ikke dannes ammoniak.
Anlægget sikrer at der står altså en stor mængde forsuret gylle i gyllekanalerne i stalden, under spaltegulvet. Frisk produceret gylle falder ned i denne forsurede gylle og bliver "opslugt" af den forsurede gylle.

Mekanisk
Anlægget tømmer gyllen fra stalden over i en procestank, hvor surhedsgraden af gyllen (pH) sænkes til pH 5,5 med svovlsyre. Når den ønskede surhedsgrad er nået, pumpes gyllen tilbage til stalden og en lille mængde frisk behandlet gylle pumpes til gyllebeholderen. Processen gentages typisk en gang i døgnet for hver stald/staldafsnit.
Vi har udarbejdet en animation, der viser Infarms forsuringsanlæg til svin i funktion. Ønsker du yderligere information eller vil du have et forslag til en specifik løsning for din bedrift, står vi gerne til rådighed.