Gylleforsuring

Gylleforsuring


Forsuring nedsætter udslippet af ammoniak kraftigt, hvilket bevirker en gylle med mere næring, en bedre dyrevelfærd, et bedre arbejdsmiljø og en mindre belastning af naturen.

Forsuring giver mulighed for slangeudlægning af gylle på græsarealer, hvilket sparer nedfældning og dermed mindre skader på græsset.

Fra 1. august 2012 skal kunder med Infarm staldforsurings-anlæg ikke etablere flydelag/overdækning på lager, dog med enkelt undtagelser - specielle naturområder og bebyggelse.

Læs mere her:

Fakta om gylleforsuring

Hvordan virker forsuring

Gevinster ved forsuring

Referencer

Spørgsmål og svar

Film forsuring i svinestalde

Film forsuring i kvægstalde

Film forsuring i tank