Referencer
Infarm har leveret en lang række anlæg til forsuring af svine- og kvæggylle.

Projekthistorier:

Mogens Jensen.pdf
Allan Bach.pdf
Kristian Kjar.pdf
Finn Ebdrup.pdf


Citater fra eksisterende kunder:

Kvæg:

Anders Nørgård, landmand, Hogager, Holstebro
”Uden Infarms løsning, havde det grundet miljøkrav ikke været muligt for mig at gennemføre en udvidelse af mit landbrug.”

Henrik Vestergaard, landmand, Hogager, Holstebro
"Rent ammoniakfordampningsmæssig er det den bedste løsning.
Det har den anden fordel også at når man kører gyllen ud på marken plus det svovl du har tilsat slipper du for at købe".

Svin:

Kristian Kjær, landmand, Vrå (har 4 anlæg)
"I stalden kan jeg mærke, at luften er blevet bedre. Mængden af ammoniak i luften er faldet markant. Vi oplever også, at der er minder støv og rent helbredsmæssigt er det sikkert, at der er sket et markant fald i antallet af svin med brysthindear."
"På marken er der et klart plus. Fordampningen af ammoniak er væk ved udbringning og de samlede opgørelser viser, at det øgede udbytte ved øgede næringsstoffer i gyllen betaler den udgift, der er ved anlægget."

Jørn Willumsen, landmand, Linå
”Det er tydeligt at mærke på miljøet i stalden, at vi har fået installeret Infarms anlæg. Luften er bedre at være i. Det giver os et bedre arbejdsmiljø, og jeg tror også, at det smitter af på dyrene.”


Allan Bach, landmand, Fjerritslev (har 2 anlæg)
"Det var nu ikke udelukkende for at opfylde lovkrav, jeg valgte at købe endnu et NH4+ anlæg. Faktisk har vi en hel række forbedringer og lettelser i den daglige drift, takket være anlægget. Men det er da en klar fordel, at vi både opfylder mynighedernes krav og får målbare forbedringer ud af én og samme investering."