Nyheder
Kompliceret Klimaudledning
Bo Rosborg - 12/11/12

11.11.12 |  tekst TROELS KRISTENSEN, seniorforsker & Lisbeth mogensen, seniorforsker, Aarhus Universitet, Foulum

http://www.bovilogisk.dk/artikel?id=72504

Ifølge tal udgivet af Syddansk Universitet viser staldforsuring med svovlsyre en reduktion på 68 kg CO2-eguivanlenter pr. tons gylle. Det svarer til en reduktion på 1400 – 1700 kg CO2-eguivanlenter pr. ko pr. år, afhængig af race.

Ifølge artiklen udledes 1,2 kg CO2-eguivanlenter pr. liter mælk hvilket svarer til 12.000 kg CO2-eguivanlenter pr. ko ved 10.000 kg mælk pr. år. Ved etablering af staldforsuring kan denne udledning reduceres med op til 1700 kg CO2-eguivanlenter pr. ko eller 15-20 procent pr. ko pr. år, afhængig af race.

Tilbage til oversigten