Nyheder
Fri for flydelag
Bo Rosborg - 09/02/13

Vi er blevet opmærksomme på at en del vores kunder ikke har fået information om at de med et staldforsuringsanlæg er fritaget for etablering af flydelag/overdækning af gyllelagertanke.
Dette er selvfølgelig med visse undtagelser.
Alt dette kan læses på www.retsinfo.dk - §20 

Tilbage til oversigten