Nyheder
Er klimaregnskabet noget værd
Bo Rosborg - 21/02/13

Infarms staldforsuringsanlæg kan hjælpe klimaet:

Reducer spildet fra mark til foderbord
Bovilogisk har offentligtgjort en artikel omkring klimaregnskabet på en kvægbedrift og udledning af drivhusgasser udregnet i henhold til forskellige processer vedrørende en kvægbedrift.

Citat: "I marken gælder det om at udnytte det kvælstof, der er tilgængeligt på den bedst mulige måde. Størst virkning vil tiltag som forsuring af gyllen og biogas have."

Hele artiklen kan læses i Bovilogisk eller på følgende link.
http://www.bovilogisk.dk/artikel?id=73510 

Artiklen er skrevet af  Bodil Mellerup, kvægbrugskonsulent, Landbo-Limfjord

Life Cycle Analysis
Lavet af Syddansk Universitet

  • Gylleforsuring reducerer drivhusgasudledningen med 66-68 kg CO2-equivalenter per tons gylle
  • Hvis 1% af Danmarks gyllemængde behandles svarer det til reduktion af 20.000 tons CO2-equivalenter
  • Grøn Vækst reduktionsmålet på 700.000 tons CO2-equivalenter kan nås ved at behandle 35% af Danmarks gyllemængde
  • De 2.000 største svine- og kvægbedrifter har 850.000 DE (lidt under halvdelen af Danmarks samlede husdyrproduktion)
  • Bedrifterne producerer 17 mio. tons gylle, svarende 1,14 mio. tons CO2-eq. reduktionspotentiale
  • En målrettet indsats kan opnå væsentligt mere end Grøn Vækst målsætningen på 700.000 tons CO2-eq.
  • 2.000 anlæg ville koste 2,25 mia. at etablere og hvile driftsøkomomisk i sig selv
  • Anlæggene ville reducere N-emissionen med 12.000 tons

 Tilbage til oversigten